Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Informacja Wójta Gminy Belsk Duży o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym

16.07.2019 r.
Wójt Gminy Belsk Duży informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Kierownika SP ZOZ BELMED w Belsku Dużym komisja konkursowa wybrała i zaproponowała kandydaturę Pana Adama Balcerowicza na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki BELMED w Belsku Dużym.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ BELMED w Belsku Dużym zgłosiło się dwóch kandydatów. Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur, komisja konkursowa stwierdziła, że wszyscy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

W dniu 15.07.2019 roku komisja konkursowa przeprowadziła indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające na przedstawieniu przez poszczególnych kandydatów koncepcji funkcjonowania SP ZOZ BELMED w Belsku Dużym, a następnie na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności kandydata na stanowisko objęte konkursem zadawanych przez członków komisji konkursowej.

Po indywidualnych rozmowach z kandydatami na stanowisko Kierownika, komisja odbyła dyskusję we własnym gronie, oceniając predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała i zaproponowała kandydaturę Pana Adama Balcerowicza na stanowisko na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym.

Wójt Gminy
(-) Władysław Piątkowski


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 16.07.2019 r., godz. 14.03
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 16.07.2019 r., godz. 14.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2019 r., godz. 14.03Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 485 razy.