Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 05 października 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat:

- część niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9/16 o powierzchni 20,00 m² położonej w obrębie PGR Belsk Duży, Księga wieczysta nr RA1G/00050964/4.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczony na stronach internetowych www.belskduzy.pl i www.bip.belskduzy.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 09.10.2018r. do dnia 30.10.2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Belsk Duży, pokój nr 06 lub pod numerem telefonu (48) 6611271 w. 117

Wójt Gminy
Władysław Piątkowski

Załącznik
(plik .docx do pobrania)


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 05.10.2018 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 05.10.2018 r., godz. 13.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2018 r., godz. 13.35Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 284 razy.