Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Terminy płatności podatków

Informacja o terminach:

składania deklaracji:
- na podatek od nieruchomości,
- na podatek rolny,
- na podatek leśny,
- na podatek od środków transportowych (DT-1 i załącznik DT-1/A)
- składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

1. Osoby prawne:

a) DEKLARACJE
- na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia każdego roku podatkowego
- na podatek rolny - do 15 stycznia każdego roku podatkowego
- na podatek leśny - do 15 stycznia każdego roku podatkowego
(lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego)

b) TERMIN PŁATNOŚCI
podatek od nieruchomości do 15 każdego miesiąca
podatek rolny:
I rata do 15.03. każdego roku podatkowego
II rata do 15.05. każdego roku podatkowego
III rata do 15.09. każdego roku podatkowego
IV rata do 15.11. każdego roku podatkowego
podatek leśny - do 15 każdego miesiąca

2. Osoby fizyczne:

a) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO:

- w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

b) TERMIN PŁATNOŚCI
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada
lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego),

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DRUK DT-1) ORAZ ZAŁĄCZNIK O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH (druk DT-1/A):
- do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego,

TERMIN PŁATNOŚCI
- w dwóch ratach proporcjonalnie do okresu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
do 15 lutego każdego roku podatkowego
do 15 września każdego roku podatkowego
lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego,

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

Gmina Belsk Duży posiada rachunek
w Banku Spółdzielczym Belsk Duży
Nr 36 9116 0001 0000 0198 2000 0002


na który należy wpłacać zobowiązania wobec Gminy Belsk Duży, takie jak:
- podatki i opłaty lokalne,
- dzierżawy,
- najem,
- wieczyste użytkowanie,
- opłata skarbowa,
- opłata eksploatacyjna.


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 18.05.2011 r., godz. 15.53
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 05.12.2012 r., godz. 17.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 17.09Zbigniew DudzińskiEdycja strony
05.12.2012 r., godz. 17.05Zbigniew DudzińskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
18.05.2011 r., godz. 16.02Zbigniew DudzińskiEdycja strony
18.05.2011 r., godz. 15.54Zbigniew DudzińskiPowiązanie strony z plikiem
18.05.2011 r., godz. 15.53Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 2522 razy.